Grundejerforeningen Bindeleddet

Godnat på grundejerforeningens hjemmeside.

Hjemmesiden er for alle i grundejerforeningen. Dog vil information der virker anstødende, eller har politisk karakter, ikke blive godtaget.

Nyheder der ikke er aktuelle på forsiden, vil stadig kunne ses under fanen Nyheder

Alle ønskes en glædelig jul

Vi afventer en kontrakt fra SEAS på vejbelysning. Et juleønske kunne være, at flere ville oplyse deres mailadresse, også gerne dem der har skiftet mailadresse, tak.

Julen2016

Gadelys på private fællesveje

Der har været afholdt en ekstraordinær generalforsamling om gadebelysning i foreningen. Af 40 fremmødte stemte 26 for at der stadig skal være gadebelysning i foreningen.

Referat fra generalforsamlingen kan ses under referater.

Vi meddeler Vordingborg kommune at vi ønsker at overtage gadelyset fra den 1. marts 2017

På alle veje opsættes et skilt med "Pas på mig" et lille forsøg på at få folk til at køre lidt mere roligt.

Du er altid velkommen til at komme med spørgsmål til bestyrelsen, du kan skrive eller møde personligt op. Alle spørgsmål vil blive taget op på et bestyrelsesmøde.

Har du ikke givet foreningen din mailadresse, så send os din mailadresse, send en mail med dit vejnavn og nummer.
Eller brug denne Mailform

Din mailadresse vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt og ikke videregivet til tredje person.

Du er nummer 15701 på denne hjemmeside.

Grundejerforeningen Bindeleddet Ørslev, kontaktes via mailform