Vejlys i grundejerforeningen

Der er opsat en måler på hver enkelt vej.

Måler på Klappervænget har aftagernummer: 571313174001722967 målernummer: 543427 aftalekonto: 40663397 kundenummer: 2602660

Måler startet 7-3-2018 aflæst 010

Måler på Kristiansmindevej har aftagernummer: 571313174001722905 målernummer: 543428 aftalekonto: 40663393 kundenummer: 2602660

Måler startet 22-3-2018 aflæst 010

Måler på Plantagevej har aftagerummer: 571313174001722523 målernummer: 539517 aftalekonto: 40662523 kundenummer: 2602164

Måler er startet 5-3-2018 aflæst 000

Måler på Skebækvej har aftagernummer: 571313174001722929 målernummer: 539568 aftalekonto: 40663394 kundenummer: 2602660

Måler startet 22-3-2018 aflæst 000

Måler på Vestergårdsvej har aftagernummer: 571313174001722882 målernummer: 539483 aftalekonto: 40663396 kundenummer: 2602660

Måler er startet 5-3-2018 aflæst 000

Måler på Vildtbanen har aftagernummer: 571313174001722943 målernummer: 539588 aftalekonto: 40663395 kundenummer: 2602660

Måler startet 23-3-2018 aflæst 000

Fejl på gadelys, skriv til bestyrelsen eller skriv direkte til SEAS på SEAS Gadelys

Grundejerforeningen Bindeleddet Ørslev, kontaktes via mailform