Foreningens tal

Foreningens medlemmer er grundejerne på følgende veje i alfabetisk orden Klappervænget, Kristiansmindevej, Plantagevej, Skebækvej, Vestergårdsvej og Vildtbanen .

Foreningen har 68 grundejere.

Vejarealet er for de forskellige veje.

Klappervænget: 61*5 meter, vendeplads 6*14 meter, areal 389 m²

Vildtbanen: 95*5 meter, vendeplads 25*10 meter, areal 725 m²

Skebækvej: 120*5 meter, vendeplads 25*10 meter, areal 850 m²

Kristiansmindevej: 191*5 meter, vendeplads 27*10 meter, areal 1225 m²

Plantagevej: 120*5 meter, vendeplads 20*10 meter, areal 800 m²

Vestergårdsvej: 105*5 meter, vendeplads 20*10 meter, areal 725 m²

Foreningens samlet vejareal udgør 4714 m².

Foreningen har CVR-nummer 31534801

Foreningens bank er AL-Bank Næstved afdeling

Ejendomsmægler info ved køb og salg

Der er medlemspligt af grundejerforeningen Bindeleddet.

Kontingent opkræves i juli måned og gælder for et kalenderår. Det gældende årlige kontingent kan ses på sidste generalforsamlingsreferat.

Foreningen har ingen gæld eller kassekredit.

Der betales ikke indskud, ej heller gebyr i forbindelse med salg/køb.

Restanceoplysninger ved salg oplyses af kasserer på mail og er gratis.

Vedtægter kan ses under fanen Vedtægter.

Seneste referat af generalforsamling kan ses under fanen Referater.

Grundejerforeningen Bindeleddet Ørslev, kontaktes via mailform