Nyt omkring foreningen

Juni 2021

Bestyrelsen i Arbejdstøjet reparation og maling af legeplads

April 2021

Vordingborg kommune er lige nu ved at skove langs Kristiansmindevej og Plantagevej

På grund af kommunens dårlige økonomi bliver der ikke skovet så meget i denne vinter. Men de har lovet at vende tilbage, så det håber vi på.

April 2019

Møde omkring 100 meter skoven

Flere ønskede på generalforsamlingen at der blev fældet eller stynet i skoven, vest for Plantagevej og Kristiansmindevej.

Vi har holdt et fint dialogmøde med Vordingborg kommune. Der vil i vinteren 2019-2020 blivet fældet og udtyndet, som man ønsker det fra kommunens side. Der vil også blive en dialog med de berørte grundejere langs med skoven.

På mødet gjorde Vordingborg kommune det også klart, at man ikke må eller kan bruge skoven som genbrugsplads. Alle grundejere skal køre deres haveaffald og andet affald på vores genbrugsplads i Ørslev.

Har du brugt skoven eller fællesarealer som "genbrugsplads", så fjern dit affald.

Maj 2019

Alle veje har fået fejet kørebanen for småsten og andet skidt.

Hvis vi skal bevare vores veje i lang tid, så hjælp os alle med at holde dit areal pænt rent.

Det koster temmelig meget at få et firma til at holde den enkelte grundejers areal rent.

Marts 2019

Årets generalforsamling blev afholdt søndag den 17. marts 2019 klokken 10:30 i Uglereden.

Referat fra generalforsamling, bestyrelsesmøder, regnskab 2018 og formandens beretning kan ses under Referater.

August 2018

Revneforsegling af alle veje

I august er der udført revneforsegling af alle veje.

Vores veje er stadig i god stand og holder i mange år.

Marts 2018

Årets generalforsamling er afholdt søndag den 18. marts 2018 klokken 10:30 i Uglereden

Referat af generalforsamlingen kan læses her Med disse ord af Niels Kristian

Marts 2018

Årets generalforsamling afholdes søndag den 18. marts 2018 klokken 10:30 i Uglereden

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling kan læses Her og udskrives Husk at den ikke lægges i din postkasse i år.

December 2017

SEAS har lovet at udføre vores vejbelysning i starten af 2018

Der har været leveringsproblemer med tændskabe, men ser ud til at SEAS nu kan udføre vores vejbelysning

Marts 2017

Vejlamper er købt og betalt til kommunen

Vi afventer en kontrakt fra SEAS på vejbelysning.

SEAS har lovet at vi har vejbelysning efter 1. marts selvom de ikke er færdige med arbejdet.

September 2016

Gadelys på private fællesveje

Der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 11. september 2016 klokken 10:30 i Spejderhytten.

Bestyrelsen vil gerne vide om der er stemning for at bevare gadelys på alle veje?

Vi skal i følge brev fra Vordingborg kommune svare inden 1. oktober 2016 om vi vil bevare eller have nedtaget gadelyset.

Der har været et indslag i TV ØST omkring gadelys. Vi har indsendt en indsigelse der forklarede om det store beløb vi skulle betale for at flytte el fra kommunens net, til et privat net tilhørende foreningen. Vordingborg kommune har herefter udsendt en pressemeddelse, hvor de lover at gå i dialog med foreningen. Vi kan så håbe på at denne dialog munder ud i en fornuftig løsning for foreningen Vordingborg kommunes pressemeddelse

Bestyrelsen indkalder derfor til Ekstraordinær generalforsamling 2016

Vi prøver at belyse nogle af konsekvenserne ved at stemme JA eller NEJ

Formanden har prøvet at få en hurtig dialog med kommunen, så der måske kunne være et svar inden generalforsamlingen? Har modtaget dette svar fra kommunen, det vil sige at Mulighed 2, ikke længere er i spil. Kommunen kan ikke gå ind i rollen som opkræver. Læs deres svar Nej til opkrævning af el

April 2016

Fredag den 15. april indvies de nye Kløverstier

Det hele starter klokken 13:00 på kirkepladsen.

Generalforsamling er søndag den 6. marts 2016 klokken 10:30 i Uglereden.

Der omdeles indkaldelse i uge 7

November 2015

Der er igen i år lavet aftale med Henrik Rasmussen omkring saltning og snerydning.

Oktober 2014

Det er ikke kun NETS der har drillet, der er også en del grundejere der har betalt via PBS, så kasseren har svært ved at finde betalte og ikke betalte grundejere.

Kasseren gør nu en indsats for at finde de rette personer.

Juli 2014

På alle veje er der opsat skilt med Børn og "Pas på mig"

Vi håber det kan tage toppen af hastigheden på de få der tror de stadig er på motorvejen. Utroligt at beboere og gæster ikke kan forstå, at i et villakvarter kører man ikke race.

Juni 2014

Formanden tillod sig at bestille en fartkontrol på Bygårdsvej, ikke med en formodning om at alle racerkører ville stoppe. Men et lille håb om at det kunne dæmpe de værste. Ved godt at det er svært at få politi ud fra klokken 04:30 til 07:30,,, så derfor skrev jeg om de ville kigge lidt på Bygårdsvej fra klokken 14:00 og tre timer frem.

Politiet har været på Bygårdsvej, men fandt ikke at der hverken blev kørt hurtigt eller der var mange gennemkørsler.

Kan fortælle at man havde en person på stedet fra klokken 8:10 til 8:30, har fået en fin mail fra politiet, tror mest at de skulle få et par timer til at gå med andet end fartkontrol? Du kan se deres fine Politi og fartkontrolmail

April 2014

Vordingborg kommune har målt trafikstrømmen på Bygårdsvej

Der er 440 gennemkørsler hver dag

Gennemsnitsfart er 44 km/timen ved Kristiansmindevej.

Desværre er det ikke muligt at få et svar på, hvor mange der kører 60-70 og 80 km/timen. Men Vordingborg kommune mener at et bump ved Ugledigevej løser problemet med trafikken på Bygårdsvej.

December 2013

Hjemmesiden har fået nyt design. Håber stadig at hjemmesiden er brugervenlig? Der vil blive lavet mere på hjemmesiden de næste par måneder.

November 2013

Vi er skiftet fra Nordea til Arbejdernes Landsbank, grunden er at vi gerne vil have lidt renter af indestående. Det er også lavet så der skal to personers underskrift på alle hævninger.

Maj 2013

Vi har fået to bænksæt opsat på legepladsen.

Håber at alle vil passe lidt på dem, så de holder flere år.

Generalforsamling marts 2013 er afholdt, læs referat og de reviderede vedtægter. Brug link i topmenuen.

Vi holder generalforsamling søndag den 17. marts 2013 kl. 10:30 i Spejderhytten. Vel mødt.

Vi holder bestyrelsesmøde torsdag den. 8 november, har du spørgsmål til bestyrelsen? Skriv til os, så vil vi tage det op.

18-7-2012 Dræbersnegle

Flere grundejere plages af dræbersnegle. Hvis du kan gøre lidt ekstra for at bekæmpe disse snegle hjælper du både dig selv og din nabo.

Du kan læse om gode råd mod dræbersnegle på dette Link om dræbersnegle

Bestyrelsesmøde den 20. juni 2012, læs mere under referater. Der blev fundet tre vindere af rødvin, tillykke til Skebækvej 7, Vestergårdsvej 6 og Vildtbanen 9

8. juni 2012

Det har hele tiden været meningen at Bygårdsvej skulle være åben for gennemkørsel. Det ser ud til at det først sker i 2013. Man kan så glæde sig eller være ked af det.

I følge Vordingborg kommune er renovering af Bygårdsvej først bagt til ende sidst i 2012, så derfor. Læs uddrag fra Teknikudvalgets nyhedsbrev:

Bygårdsvej i Ørslev

På Teknikudvalgets møde den 8. november 2011 blev detbesluttet, at Bygårdsvej først skulle åbnes for trafik når der var etableret trafikdæmpende foranstaltninger på strækningen imellem Maglebjergvej og Ugledigevej. Vej- og trafiksekretariatet har aftalt med lokalrådet, at der etableres skildpadder på strækningen, og der efterfølgende udføres nye trafikmålinger på Bygårdsvej. Det var planlagt at vejen skulle have nyt slidlag i 2012, men da Ørslev Vandværk skal lægge nye vandledninger i vejen i juni og juli 2012, er det ikke muligt at lægge asfalt før i foråret 2013. For at undgå at skulle etablere skildpaddebumpene 2 gange, udskydes disse til foråret 2013 når asfaltarbejdet er udført.

Nabohjælp

Indbrud i private hjem er stadig et problem, også i vores område, senest på Plantagevej. Nabohjælp kan være en god løsning.

Du kan få en gratis hjælp ved at oprette en profil på Naboor, systemet virker bedst jo flere der er med, så måske det også kunne give både dig og din nabo mere tryghed hvis i var med?

April 2012

Den nye bestyrelse har holdt sit første møde, hvor bestyrelsen konstituerede sig. Se mere under Referater og Bestyrelsen.

Man er altid velkommen til at skrive til bestyrelsen. Kommentarer, ønsker eller andet.

Grundejerforeningen Bindeleddet Ørslev, kontaktes via mailform